Festat zyrtare

7 Janar – Krishtlindjet (Ortodokse),
15 Shkurt – Dita e Ashkalinjëve,
17 Shkurt – Dita e pavarësisë,
6 Mars – Dita e Përkujtimit dhe e Respektit për Veteranet,
8 Prill – Dita e Romëve ,
9 Prill – Dita e Kushtetutës së Kosovës ,
23 Prill – Dita e Turqve ,
1 Maj – Dita e punëtorëve,
6 Maj – Dita e Goranëve,
9 Maj - Dita e Evropës ,
12 Qershor - Dita e Paqës ,
28 Shtator - Dita e Boshnjakëve ,
28 Nëntor – Dita e Shqiptarëve
24 Dhjetor – Krishtlindjet,
31 Dhjetor – Viti i Ri,
Bajrami i madh, dita e parë
Bajrami i vogël, dita e parë,
Pashkët Katolike, e hëna e parë e pashkëve,
Pashkët Ortodokse, e hëna e parë e pashkëve,

INFORMATA TË RËNDËSISHME

Hotelet sipas Qytetit