O Kosovu - Uvod

Kosova ukljucuje territoriju od 10.887 km2 i stanovnika od 2.100.000 (registrovano u 1993). Kosova granici se severozapadno sa Crnom Gorom, sa centralnom Srbijom u severu i istoku, juzno sa Makedonijom i jugozapadno sa Albanijom. Najveci gradovi su: glavni grad Pristina sa 500.000 stanovnika, i Prizren u jugozapadu sa 120.000 stanovnika, ostali veci gradovi imaju preko 50.000 stanovnika.

Religije: Islam, Katolik, Ortodoks

Geografske Regije

Geografska pozicija: Kosovo se nalazi izmedju 41”52’ i 43”16’ geografske sirine severno , i 19”59’ i 21”16’ geografske visine istocno.

’Rrafshi i Dukagjinit’ obuhvata najveci deo zapada Kosova. Ova regija obuhvata grad Istoga, Peja, Deçana, Gjakove i Prizrena. Druga regija je ’Fusha e Kosovës’ koja se nalazi preko reke Sitnica i obuhvata grad Ferizaja, Prishtine, Vushtrije i Mitrovice.

USEFUL INFORMATION

Hotels by cities