Moti në Kosovë


, °C (ndjeshmëria e vërtetë: °C)

Lagështia e ajrit: %
Dukshmëria: km
Shtypja e ajrit: mb

Shpejtësia e erës: km/h